Aquest avís regula les condicions d’ús d’aquesta web i l’usuari les accepta sense reserves

 

Informació general del titular del lloc web

Avís legal

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que <www.ocjfuste.com> és domini de OBRES I CONSTRUCCIONS JOAN FUSTE S.L.

OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L.

Ctra. De Parlavà, GI-642 KM. 1,3

RUPIÀ 17131 (Girona)

Telèfon: 972 769 139

ocjfuste@ocjfuste.com

C.I.F.: B17351081

 

Condicions d’ús de la pàgina web

La pàgina d’aquest lloc web és d’accés públic, lliure i gratuït. Doncs el sol fet d’accedir a la pàgina web no implica cap tipus de relació comercial entre OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L.  i l’usuari.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, la informació i les dades del lloc web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, tenint en compte la normativa d’aplicació, així com les bones costums generalment acceptades i de l’ordre públic.

L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts de la pàgina web domini de OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L. amb finalitats il·lícites o contraries al dret, que puguin resultar lesives als drets i interessos del titular, de la resta d’usuaris, de tercers o de qualsevol forma que puguin danyar, inutilitzar o deteriorar aquest lloc web, així com impedir la possibilitat de gaudir-ne per part dels usuaris, o bé, impedir l’ús normalitzat de la mateixa.

Responsabilitat en els enllaços

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de la pàgina web contenen enllaços a altres llocs web, de manera que OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L. no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través del mateix, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’un mal ús del vincle, ja sigui en connectar al lloc web <www.ocjfuste.com> a l’accedir a la informació d’altres webs que la mateixa pàgina facilita.

Es recomana que es consultin les polítiques de privacitat d’aquests llocs web de tercers, ja que els seus procediments de recollida i tractament de les dades personals podrien diferir del nostre.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expressa de OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L.

Enllaços

Aquesta pàgina pot contenir hipervincles cap a altres llocs que no són editades, controlades, mantingudes o supervisades per Obres i Construccions Joan Fusté S.L. El contingut i disponibilitat de les mateixes és responsabilitat dels seus respectius titulars i Obres i Construccions Joan Fusté S.L. no garanteix ni aprova necessàriament.

Cookies

Obres i Construccions Joan Fusté S.L. es reserva el dret d’utilització de les denominades “cookies” o funcions de similars característiques en aquesta pàgina web. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, sense proporcionar referents que permetin deduir dades personals. Tampoc poden llegir dades del seu disc dur. El motiu principal del seu enviament és per a l’obtenció de dades estadístiques. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació. Per obtenir ajuda sobre aquestes funcions haurà de consultar el manual del seu navegador.

Accés al lloc web

Obres i Construccions Joan Fusté S.L. no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis deguts a interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic, motivats per causes no imputables a Obres i Construccions Joan Fusté S.L. Tampoc es fa càrrec dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrrega de línies telefòniques o sobrecàrrega del sistema d’accés a Internet o d’altres sistemes electrònics, ni dels danys causats per tercers amb intromissions il·legítimes fora del control de Obres i Construccions Joan Fusté S.L. Obres i Construccions Joan Fusté S.L. es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, els canvis de disseny o programació que consideri oportuns en el web, i de suspendre temporalment l’accés per introduir millores o per fer el manteniment.

Limitació de la responsabilitat

Obres i Construccions Joan Fusté S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Llei Oficial de Protecció de dades (LOPD)

Amb la finalitat de complir amb el Reglament General de Protecció de Dades  UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, en aquest apartat s’exposen de manera clara i directa la manera com es gestionen les dades personals que es mostren a través d’aquesta pàgina web així com altres dades d’interès sobre els tractaments de dades personals a càrrec del responsable del tractament.

Identificació del Responsable del tractament

OBRES I CONSTRUCCIONS JOAN FUSTÉ S.L. amb NIF B62361381, i domicili social a Ctra. Parlavà, GI-642 KM. 1,3 de Rupià 17131 (Girona), com a responsable d’aquesta pàgina web i de conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, ha posat en pràctica les corresponents polítiques, mitjans, i els procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris.

Finalitat del tractament

L’objecte de la pàgina web és posar a disposició dels usuaris d’Internet tota aquella informació bàsica sobre els serveis que ofereix OBRES I CONSTRUCCIONS JOAN FUSTÉ S.L. així com la publicació de fotografies de treballs portats a terme per l’empresa en mostra d’exemple i publicitat als usuaris que la visualitzen a través d’informar sobre la diversitat dels seus serveis.

A través de la pàgina web es preveu la recollida de dades personals (nom i correu electrònic) a través del formulari de contacte amb la finalitat de que l’usuari pugui sol·licitar informació sobre el servei que presta l’empresa. Les dades personals recollides a través del formulari de contacte s’utilitzaran tan sols per atendre la consulta i en cap cas s’utilitzaran els mitjans de contacte facilitats per remetre publicitat ni promocions sobre OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L. a menys que així s’hagi consentit expressament.

Les dades personals obtingudes a través del formulari de contacte es conservaran durant el termini d’un any i posteriorment seran eliminades sense perjudici de que els interessats puguin exercir els seus drets amb anterioritat.

Base jurídica del tractament

La base legítima per portar a terme el tractament de les dades personals de l’usuari, a través del formulari de contacte, serà el consentiment exprés del mateix; així doncs, se l’informa que OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L. obtindrà el consentiment informant al temps que recull la informació personal dels usuaris. Si la vostra informació personal ha de ser utilitzada o revelada per altres propòsits addicionals que no s’han previst en el moment de la recollida i que tampoc es contemplen en aquesta política, OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L. sol·licitarà l’autorització oportuna als interessats per la utilització de les dades personals pels nous propòsits, excepte que la utilització de les mateixes sigui obligada per una llei que així ho expressi.

OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L., com a responsable de les dades que es recullen, considera que quan l’usuari accepta enviar les seves dades personals a través del formulari que conté aquesta pàgina web o bé, mitjançant correu electrònic, està autoritzant i consentint expressament el tractament i la incorporació de les seves dades a la nostra base de dades i accepta les condicions del tractament a l’objecte dels apartats d’aquesta política de privacitat.

OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L. es reserva el dret de decidir sobre la incorporació o no de les dades personals en els seus fitxers de dades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ens pugui ocasionar a nosaltres o a qualsevol tercer per omplir el formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades, o amb dades de tercers.

Política de protecció de dades dels menors d’edat

Aquesta pàgina web no preveu la recollida de dades de menors d’edat.

Destinataris i transferències internacional

Les dades personals no seran cedides ni transferides a tercers amb excepció de que una obligació legal així ho determini

 Drets dels interessats

Els usuaris o interessats podran dirigir-se a OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L. com a responsable del tractament amb la finalitat de poder exercitar els seus drets.

Com a interessat, ha de saber que té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment; no obstant, se l’informa que la retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d’aquest.

Així doncs, a continuació es detallen els drets que l’usuari o interessat pot interposar:

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L. es tracten dades personals que la concerneixen, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
  • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  • En algunes ocasions, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
  • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Aquests drets es poden exercir de la manera següent:

Es podran sol·licitar models per formular els seus drets així com per demanar la seva execució a través del correu electrònic ocjfuste@ocjfuste.com, o bé, dirigint-se directament o per correu postal a la direcció de Ctra. De Parlavà, GI-642 KM.1,3 de Rupià 17131 (Girona).

S’informa que qualsevol interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Mesures de Seguretat

OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L., responsable de la base de dades personals, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’interessat-, estan obligades i compromeses al secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc Web.

Igualment, OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L. es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament General de Protecció de Dades

Modificació de la Política de Privacitat

OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L. es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l’obligació, per part de l’usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització (SETEMBRE 2018), tot això sense perjudici del compromís a informar de qualsevol informació relacionada amb el tractament de les dades personals, per part de OBRES I CONST. JOAN FUSTE S.L., que poden afectar directament als interessats o usuaris.

Addicional

Aquesta pàgina web s’ha estructurat mitjançant l’aplicació de gestió de continguts lliure WordPress i es troba allotjada a CDMon.